Jump to Navigation

A Cherubion Könyvkiadó első másfél évtizede

A Cherubion Könyvkiadó hatalmas alkotói potenciált szabadított fel, és az elkövetkező másfél évtizedben olyan bőséggel ontotta a kiadványokat, hogy akkor is kemény feladat lett volna könyvtártudományi szempontok alapján követni a tevékenységét, ha nincsenek azok az áldatlan könyvpiaci állapotok, amik a kilencvenes években a nagy, állami könyvkiadók felbomlását kísérte.

A köteles példányok elmaradása, a regisztrálatlan utánnyomások, az ismeretlen eredetű utcai könyvárusok káoszt eredményeztek, és a rohamos fejlődés, a számítástechnika berobbanása életünk minden területére befurakodott, így a kiadó és a kiadványaikkal foglalkozó könyvtárak is az új technológiák és rendszerek kihívásaival kerültek szembe. Később persze pontosan ez a technikai fejlődés segített behozni a lemaradást, és most ennek a munkának az elkészítésében is egy olyan számítástechnikai apparátus áll a rendelkezésemre, ami akkoriban még csak a kiadó science fiction regényeiben jelent meg. Viszont a súlyos örökség néhány kései árnya még mindig kísért a kiadó munkásságának tudományos feldolgozottsága körül.

A kiadó első kötetei még nem is a bejegyzésre kerülő kiadói név alatt, hanem egy közös vállalkozás, a Hajja Attila, Nemes István és Szabó Viktor tulajdonában lévő Art Phoenix Kulturális és Vállalkozási Kft. gondozásában láttak napvilágot:

  Találkozás : havi képregény magazin. - Debrecen : Art Phoenix Kft., 1990. - Ill. ; 29 cm. - (Science fiction & fantasy)

  Kaliforniai nyár : Regény / Jessy Belton ; [ford. [!] Pap Viola]. - Debrecen : Art Phoenix Kv., 1990 Debrecen : HNP Kft. : Alföldi Ny. - 206 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika)

  Harc az Éj Kövéért : a Cherubion-trilógia első kötete / Jeffrey Stone. - Debrecen : Art Phoenix Kv., 1990 Debrecen : Art Phoenix : Alföldi Ny. - 219 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  A csillagember fia : Regény / Andre Norton ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Art Phoenix Kv., 1990 Debrecen : Art Phoenix : Alföldi Ny. - 203 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  Worluk átka : Regény / David Gray ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Art Phoenix Kv., 1990 Debrecen : Alföldi Ny. - 149, [7] p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  A téridő istenei : Regény / Nemere István. - Debrecen : Art Phoenix Kv., 1990 Debrecen : Art Phoenix : Alföldi Ny. - 191 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  Az Éj kardja : [A Cherubion-saga újabb kötete] : Regény / Jeffrey Stone ; [ford. Nemes István és Kornya Zsolt]. - Debrecen : Art Phoenix Kv., 1990 Debrecen : Art Phoenix : Alföldi Ny. - 190 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  A Káosz Szava : Regény : [A Káosz-ciklus első kötete] ; Fantasztikus regény / John Caldwell ; [ford. [!] Nemes István].,[Bp.] : Zrínyi, 1990 Bp. : Zrínyi- 268 p. ; 21 cm. - (Griff könyvek)

  Szeretők : Regény / Philip José Farmer ; [ford. Hajja Attila]. - Debrecen : Art Phoenix, 1990 Debrecen : HNP Kft. : Alföldi Ny. - 153 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  A lerombolt palota / Steven Brust ; [ford. Nemes Ernő]. - [Bp.] : Zrínyi Ny., 1990 Bp. : Art Phoenix : Zrínyi. - 219 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Griff könyvek)

  Ezüst félhold blues / Gáspár András. - [Bp.] : Zrínyi Ny., 1990 Bp. : Art Phoenix Kft : Zrínyi. - 152 p., [2] t.fol. : ill., térk. ; 21 cm. - (Griff könyvek)

  Barbárok és varázslók / Robert E. Howard ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Phoenix, 1991 Debrecen : HNP Kft. : Alföldi Ny. - 187 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  Az idő folyosói : Regény / Poul Anderson ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Phoenix Kv., 1991 Debrecen : Phoenix : Alföldi Ny. - 202 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  Az Éj Istene : Regény : [A Cherubion-saga harmadik kötete] / Jeffrey Stone ; [ford. Nemes István]. - Debrecen : Phoenix, 1991 Debrecen : Phoenix : Alföldi Ny. - 163 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

  A zsoldos barbár / Robert E. Howard. - Debrecen : Phoenix, 1991 Debrecen : Phoenix : Alföldi Ny. - 191 p. ; 18 cm. - (Science fiction & fantasy)

A fenti kötetek voltak azok, melyek sikereikkel megalapozták a Cherubion Könyvkiadó létét. Olyan grafikusok munkái láthatók e könyvek borítóin, mint Jámbor Lajos, Kathy László, Szendrei Tibor.

Mint látható, már ekkor feltűnt néhány olyan név, akik a későbbiekben meghatározó alakjaivá lettek a honi fantasy műfajnak. Igaz, Nemere István elismert íróként jelent meg, de Gáspár András, Kornya Zsolt még ismeretlen fiatalemberekként vállalták ezt a kulturális missziót.

Sok olyan jellegzetességet is felfedezhetünk ezeken a kiadványokon, amik aztán hosszú időre elkísérik a zsánert:

  • rövidebb lélegzetű művek olcsó, puha fedeles  kiadásai,
  • borítógrafikák színes, feltűnő, fantasy témájú képei
  • angolszász hangzású álneveken alkotó hazai szerzők
  • a fordítások és az álfordítások vegyes megjelenése.

Ez utóbbiról Sohár Anikó a következőket jegyezte meg:

Az álfordítás jelenség

Gideon Toury (1995:40) a következıképpen határozza meg az álfordításokat: „It is texts which have been presented as translations with no corresponding source texts in other languages ever having existed - hence no factual ‘transfer operations’ and translation relationships - that go under the name of pseudotranslations, or fictitious translations” (Azok a szövegek értendők az álfordítás vagy fiktív fordítás elnevezés alatt, amelyeket fordításként prezentálnak, de sosem létezett más nyelven velük egyező forrásszöveg – ennélfogva nincsenek tényleges „transzferműveletek” és fordítási viszonyok). Noha ez a meghatározás tökéletesen kielégítő, azt állítom, hogy, legalábbis a rendszerváltás utáni Magyarországon, hasznosnak tűnhet a különféle álfordítások megkülönböztetése. A művek besorolása a következő:

1. írói név használata: az álnév ugyan megjelenik a címlapon, de a copyright tulajdonosa magyar személy.

2. álfordítás: a copyright az álnévhez tartozik.

2a. (az álfordítás alcsoportjaként) fiktív fordítás: az álnéven kívül más, fiktív adatok is megjelennek, például angol cím, angol kiadó, az angol kiadás dátuma, a fordítás időpontja, stb.

Szükségesnek vélem az írói nevek használatának elválasztását a tényleges álfordításoktól, mert a felvett név mindennapos dolog a science fictionben és a fantasyben, illetve általában a populáris műfajokban.”(10)

Természetesen mindezek mögött a kiadók politikája áll, akik „általában azt tartották, hogy a ponyvairodalom magyar névvel a címlapon nem piacképes, ezért követelték az elosztók, hogy a szerző „csupán” fordítóként szerepeljen.”(10)

 

A frissen alakult Cherubion Könyvkiadónak tehát volt miből építkeznie, jó írók, ügyes piaci fogások és hatalmas fantasy hiány segítették az első időkben.

Nemes István az általa felépített alternatív világra – melyről az általa alapított kiadót is elnevezte – egész regényciklust írt, majd később más szerzők is csatlakoztak hozzá, míg mostanra egy teljesen felépített, komplex világ lett a végeredmény.
Másik, hasonlóan fiktív világa Worluk, amely hasonló impresszionista módon, irodalmi műveken keresztül alakult és formálódott odáig, hogy végül megállta a helyét egy teljes szerepjáték alapját képző háttérként.

Csak fokozatosan csökkent az olvasók éhsége, eltelik néhány év, mire megjelennek az első komolyabb konkurrensek, elcsábítva az olvasók és alkotók egy részét. Addigra azonban már kialakult egy saját rendszer, hagyománnyá nemesültek az olyan elemek, mint a fanatsy témájú festmény a borítón, vagy az írói álnevek használata.

„A Cherubion kissé zavaros gyakorlatot folytatott: csaknem mindig adtak kiadványaiknak fiktív angol címet, de a copyright birtokosa általában a magyar szerző vagy maga a kiadó. Érdeklıdésemre azt a választ kaptam, hogy kizárólag a jövőbeli angol megjelentetés reményében fordítják le a címeket angolra.” (10)

A később jelentkező nehézségek már nem csak a piaci viszonyok alakulására vezethetők vissza. A kiadó megalapítója, Nemes István a kezdetektől hatalmas munkát vállalt magára, és bár jóideig mellette állt felesége és nővére, a fennmaradáshoz szükséges dinamizmust és növekedést nem tudták prezentálni. A terjesztőkkel való folyamatos csatározások és néhány bedőlt terv hamarosan válaszút elé állította a családot. Az első pénzügyi nehézségekel szemben Nemes István a további pluszmunkák bevállalásával vette fel a harcot, futószalagon gyártotta az akkor fénykorukat élő romantikus füzetkönyveket. Közben a piac más szegmenseit is próbálta meghódítani a kiadó: szerepjáték szabályrendszert adott ki, sőt egy számítógépes játék fejlesztését is elkezdte. Miután a kiadó üzleti tervei sorra kudarcba fulladtak, a végső megoldás a kiadó jogainak eladása maradt.Main menu 2

by Dr. Radut